چرا کرونا زندگی معمولی در تایوان و سنگاپور را به هم نزد؟

دولت تایوان سیستم هوشمندی را راه اندازی کرده که تاریخ سفر و مسافرتهای افراد با پرونده پزشکی انها لینک است یعنی براحتی میتوانند تشخیص بدهند در فلان بازه زمانی خاص چه افرادی به چین یا نقاط دیگر سفر کرده اند.

بیشتر بخوانید