چرا نباید به طالبان باج داد؟

عزیز حکیمی به زمانه می‌گوید مردم افغانستان و ایران دارای درد مشترک و از حکومت‌هایشان سرخورده هستند، لذا شرایط یک‌دیگر را درک می‌کنند و در کارزاهای «به طالبان باج ندهید» و «اعدام نکنید» به حمایت از هم‌دیگر پرداختند و هر دوی این مردم‌ها یک نه بزرگ به تبعیض، فساد و ایدئولوژی‌زدگی گفتند.

بیشتر بخوانید