امام علی و تئوری بیگ بنگ

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: هفت هزار سال قبل از خلقت آدم در روی زمین دو طایفه مسکن داشتند: طایفه جن و طایفه نسناس.

طایفه نسناس طایفه ای هستند که به انسان شباهت دارند ولیکن از بنی آدم نیستند و دارای یک دست و یک پا می باشند و عوض دهان منقار دارند و مثل بهائم چرا می کنند.

بیشتر بخوانید