«نظام» اسرائیل و انتقال قدرت از BB به NB

جدا از اینکه من از نتانیاهو یا نفتالی بنت خوشم بیاد, برنده مهم انتقال قدرت بدون خشونت از BB به NB «دموکراسی اسرائیل» است. به عنوان یک حامی دموکراسی این پیروزی را به مردم و «نظام» اسرائیل تبریک میگویم.

بیشتر بخوانید

احمد خاتمی: هر رأی انتخابات، رأی آری به نظام است

احمد خاتمی: «امام فرمودند که حفظ نظام از اوجب واجبات است بنابراین هر رأی که به صندوق انتخابات انداخته می‌شود رأی آری مجدد به نظام اسلامی است.»

بیشتر بخوانید

۴۱ سال نظام اسلامی در ۴۵ ثانیه

جای افراد را به ترتیب زیر عوض کنید:مرد خارجی: دنیای متمدنخبرنگار: نظام!عابران: مردمکودک: ؟؟؟ اینو خودتون حدس بزنید! پینوشت: تنها چیزی که تو این ویدئو نمیبینید”نرمش قهرمانانه” است!

بیشتر بخوانید