چشم بندی «کارشناسانه» دولت برای چاپ پول

اغلب خوانندگان هر از گاهی رکورد جدیدی از نقدینگی را در رسانه ها مشاهده کرده اند (طبق آمار بهمن ۱۳۹۸ در حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان) . حتی خامنه ای هم متوجه شده که این غولی است که میتواند همزمان

بیشتر بخوانید