مجازات نمازخواندن بدون وضو

واقعا این خدای اسلام چقدر عقده ای و سادیسمی است. طرف نمازخوانده یعنی عبادت کرده ولی چون وضو نگرفته و یا شاید هم وضو داشته یک بادی ازش دررفته وضویش باطل شده و با همان حالت نماز خوانده. حالا باید او را توی قبر بنشانند و به او تازیانه بزنند!!

بیشتر بخوانید