بازهم اسلام عزیز قربانی میخواهد

هزار و چهارصد سال است اسلام دارد در این سرزمین قربانی می گیرد. هزاران نفر را بجرم بی دینی، ارتداد، کفرگویی، زندیق، آتش پرست، سنی و زدتشتی و گبر و یهودی و بابی و بهائی سر بریدند و یا مثل کسروی سلاخی کردند. هنوز اسلام عزیز در این سرزمین تشنه خون است. چه جوان های نازنینی بخاطر تشکیک در افسانه حضرت یونس و زندگی در شکم نهنگ پرپر شدند.

این بختک اسلام تا بر سر این سرزمین هست، امکان ندارد سعادت و خوشبختی و آسایش و زندگی نرمال جان بگیرد. برای نجات ایران و زندگی میلیون ها انسان باید با بلدوزر از روی اسلام عبور کرد.

بیشتر بخوانید

سالگرد اعدام یک جوان ایرانی به جرم پرسشگری

طبق عقاید مسلمانان حضرت پونس پیامبر (که اصلا معلوم نیست در تاریخ وجود خارجی داشته یا خیر) در دریا غرق میشود و توسط یک نهنگ قورت داده می شود ولی او در داخل شکم نهنگ شروع به خواندن دعا می

بیشتر بخوانید