نوار مکالمات برج کنترل ترافیک هوایی به هنگام سانحه هواپیمای اوکراینی

همه اش یک طرف، آن «ان شاء الله» آخرش یک طرف… A Ukrainian Youtube channel has published a video, claims to be the Khomeini International Airport ATC communication recording during the time that the Ukranian #PS752 was shot down. I

بیشتر بخوانید