کمی درباره خیابانهای تهران

در دوره رضا شاه تهران بسرعت در حال تغییر و تحول بود. رضا شاه سرپرستی بلدیه یا شهرداری تهران را به یکی از باکفایت ترین و مورد اعتمادترین افراد خود گذاشت.

 سرتیپ کریم بوذرجمهری بمدت ده سال در این پست خدمت کرد و بسیاری از خیابان های معروف تهران را ساخت. او یکی از پرکارترین شهردارهایی بود که تهران بخود دیده است. ایجاد خیابان پهلوی (ولیعصر کنونی) از تجریش تا راه آهن که یکی از طولانی ترین خیابان های آنزمان بود در دوره مدیریت او اجرا شد. رضا شاه علاقه زیادی به نوسازی تهران داشت و مرتب و بصورت هفتگی به این پروژه ها سرکشی میکرد. درختکاری و کاشت چنارهای خیابان پهلوی در همان زمان صورت گرفت و یادگار همان دوره است.

بیشتر بخوانید