نیروگاه اتمی امارات راه اندازی شد

اگر انقلاب ۵۷ نشده بود شاید ظرف یکی دو سال نیروگاه بوشهر راه اندازی و به بهره برداری می رسید اما آخوندها که دنبال پیشرفت کشور نبودند که بخواهند پروژه های دوران پهلوی را در راستای منافع مردم ادامه دهند.

بیشتر بخوانید

راه اندازی اولین راکتور نیروگاه هسته ای امارات

سالها پیش رفته بودم جزیره قشم و از دیدن آن همه بیابانهای خشک و بلااستفاده و برهوت شگفت زده شدم. با پیرمردی از اهالی آنجا سر صحبت را باز کردم میگفت چند سال قبل از انقلاب 57 هر روز لنج های عربها می آمدند اینجا بشکه های آب آشامیدنی و گونی های نان خشک را بار میزدند می بردند همین امارات. می گفت در ان زمانها دوبی دقیقا مثل قشم بیابان برهوت و بی آب و علفی بود. کثافت از ندگی مردم می بارید. فقر و فلاکت و بیچارگی بیشتر مناطق حاشیه خلیج فارس را گرفته بود.

بیشتر بخوانید