مدرسه فقط نیلوفر؛ بیشعوری مدیران رانتی آموزش و پرورش در نظام کثافت زده جمهوری جنایت!

دختری بنام نیلوفر بهبهانی فوت می کند. مادر خیر او برای شادی روحش مدرسه‌ای به نام وی در شهرستان زهک (شمال استان سیستان و بلوچستان) می سازد. مسئولین آموزش و پرورش از زن خیر می پرسند نام مدرسه را “نیلوفر

بیشتر بخوانید