محکومیت سه پزشک به ۱۸۰ ضربه شلاق به اتهام توهین به عباس تبریزیان که کتاب هاریسون را آتش زد

سه پزشک به اتهام توهین در فضای مجازی به عباس تبریزیان، روحانی که کتاب مرجع پزشکی هاریسون را به آتش کشید، از سوی شعبه۱۳۶ دادگاه کیفری دو مشهد هر یک به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

بیشتر بخوانید