احمدی نژاد سخنان خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه در ۴۳سال پیش را منتشر کرد اما نگفت اسلام «تقیه» هم دارد!

➖ بشر در اظهار نظر خودش آزاد است. ➖ اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. ➖ مطبوعات در نشر همه‌ حقایق و واقعیات آزادند. ➖ در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. ➖ در

بیشتر بخوانید