مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل اعتصاب کارگران تعطیل شد؛ پیوند اعتصابات و اعتراضات سراسری؟

– اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه از یک ماه پیش آغاز شد.– در روزهای گذشته آنها اعتصاب خود را به شهر شوش کشانده و در مقابل فرمانداری اعتصاب می‌کردند.– نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی گفته اعتصاب کارگران این

بیشتر بخوانید