همسران روسای یاکوزای ژاپن (ویدئو انگلیسی-فرانسه) 18+

خانومی که در ویدئوی اول ماجرای زنهای یاکوزای ژاپن رو روایت میکنه برای اینکه به این اطلاعات دسترسی پیدا کنه به مدت ۶ سال در نقش “اسکورت” در ژاپن فعالیت میکنه تا بتونه به درون این گروه مافیایی راه پیدا

بیشتر بخوانید