همکاری پنهانی آلمان با جنایتکاران اسلامی

فرار قاضی جنایتکار غلامرضا منصوری از آلمان پدیده جدیدی نیست. شوربختانه دولت آلمان بارها به جنایتکاران و قاتلان رژیم اسلامی این لطف را کرده تا از چنگال عدالت فرار کنند.

این روزها توجه همگان به شایعه دستگیری منصوری در رومانی توسط اینترپل منحرف شده و کسی از خیانت شرم آور دولت آلمان مبنی بر فراری دادن این قاضی فاسد سخنی نمی گوید.

بیشتر بخوانید