Global News: ایران به بهانه شیوع کرونا باز هم به تعهداتش در مورد تحویل جعبه سیاه هواپیمای اکراینی عمل نکرد

جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۱ مارچ تعهد داده بود که جعبه سیاه را ظرف ۲ هفته به اکراین تحویل دهد. ولی ۲۵ مارچ هم گذشت و رژیم اینبار به بهانه شیوع ویروس کرونا از تحویل جعبه سیاه سر باز ز`د.

بیشتر بخوانید

مورگان اورتگاس : مردم ایران بدترین بحران شیوع ویروس کرونا در جهان را دارند (کلیپ کوتاه انگلیسی)

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی که بغض کرده است در مصاحبه با فاکس نیوز می گوید؛ مردم ایران گرفتار فریبکاری و بی مدیریتی رژیم دروغگوی ایران شده اند.

بیشتر بخوانید