مجاهدین، ای ابلهان مفید نظام، شرم بر شما که فرصت طلایی تسخیر صدا و سیما را فدای تبلیغ برای سازمان و رهبران مفقود و معلوم الحالش کردید!

پیش از آنکه به موضوع پخش شدن تصاویر رهبران مفقود و‌معلوم الحال سازمان مجاهدین در روز ۷ بهمن بپردازیم، لازم است کمی به عقب برگردیم و به روزهای پر تب و تاب بهمن سیاه ۱۳۵۷ نقب بزنیم تا بدانیم چگونه

بیشتر بخوانید

هک کردن تلویزیون، کار مجاهدین نیست

مجاهدین یک گروه ورشکسته و ناتوان است که دیگری رمقی برای مبارزه ندارد. از زمانی که امریکا آنها را خلع سلاح کرد و سپس با کمک سازمان ملل به اردوگاهی در آلبانی منتقل شدند، تنها فعالیت اینها گذران سالهای آخر

بیشتر بخوانید