کلاهبرداری کرونایی

پوتین دیکتاتور روسیه اعلام کرده که کشورش اولین کشوری است که موفق شده ظرف دو ماه واکسن ویروس کرونا را به مرحله نهایی و تولید صنعتی برساند. کسی نیست بپرسد پروسه تایید هر واکسن سلسله مراتب خاصی دارد و نمیتوان

بیشتر بخوانید