واکسن ما هنوز دم نکشیده‌! فیلم مصاحبه ابلهانه علی اسحاقی رئیس موسسه سرم سازی رازی

علی اسحاقی، رئیس مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: واکسن ما هنوز دم نکشیده است. واکسن ما مثل چای است. هم واکسن هست و هم واکسن نیست.

بیشتر بخوانید