وحید حقانیان چه میگوید؟

بیانیه وحید حقانیان رو چند بار خوندم و متوجه نشدم که اولا این مردک چی میخواد بگه و مهمتر از اون چرا از بین ۶۰۰۰ نفر اعضای بیت رهبری این چاقوکش نتراشیده رو برای بیانیه دادن انتخاب کردند؟

بیشتر بخوانید