یک امریکایی وطن پرست

در گذشته بارها شنیده بودیم که امریکائی ها مردمی وطن پرستند و بارها نشان داده اند که در هنگام نیاز، همه زیر پرچم کشورشان جمع میشوند و برای بزرگی و موفقیت امریکا جانفشانی می کنند. اما حوادثی که در سه

بیشتر بخوانید