ویروس خامنه ای

در روزها و هفته های گذشته، جمهوری اسلامی خواست از فضای بحرانی و همه گیر گسترش ویروس کرونا استفاده کند و امریکا را در فشار قرار دهد تا تحریم ها را شل کند. رژیم برای این پروژه از همه اسباب و ابزارهای داخلی و خارجی خودش استفاده کرد. حسن روحانی به چندین رهبر سیاسی کشورهای مختلف جهان نامه نوشت و با تعدادی صحبت تلفنی کرد. جواد ظریف همه سفرای خارجی را خواست و همین درخواست را با آنها مطرح کرد. دولتهای چین و روسیه (احتمالا پس از گرفتن باج سبیل درست و حسابی) رسما از امریکا خواستند بخاطر کرونا تحریم ها را بردارد.

بیشتر بخوانید