آموزش رایگان درمان بیماری کرونا

از انجایی که دانشمندان بسیجی موفق به اختراع دستگاه خارق العاده ای شده اند که می تواند ویروس دو قطبی کرونا را از فاصله ده کیلومتری شناسایی و دستگیر و بازداشت و اعتراف تلویزیونی نمایند، اینجانب از فرصت استفاده کرده

بیشتر بخوانید