تولید واکسن نقطه زن توسط سپاه

هنوز اختراع ویروس یاب مستعان از یاد و خاطره ایرانیان نرفته و هنوز نقل مجلس طنزنویسان است و مفرح ذات و مایه خنده. مخصوصا اون توضیحات کارشناسانه سردار سپاه که میگفت ابتدا دستگاه را خشاب گذاری می کنیم و ویروس

بیشتر بخوانید

کرونا یاب و خاطره ای از دوران جنگ

امروز که مضحکه خجالت آور رونمایی از آخرین دستاوردهای سپاه پاسداران را درباره ویروس یاب کرونای دوقطبی دیدم یاد دوران جنگ ایران و عراق افتادم.

بیشتر بخوانید