قرارداد استرداد تروریست ها در پارلمان بلژیک به تصویب رسید

در طول تاریخ، برخی از رویدادها مثل تابلویی است که اوضاع و شرایط آن مقطع زمانی را در خود نقش بسته و نسل های بعدی با نگاه کردن به آن تابلو می توانند تصور بهتری از گذشته داشته باشند.  قرارداد

بیشتر بخوانید

نقش پول در ماندگاری جمهوری اسلامی

قطعا جمهوری اسلامی هم مثل مجاهدین شخصیتهای سیاسی اروپا را با پول به رقص درمی آورد. آخر بنظر شما عجیب نیست که بعد از مشخص شدن دست داشتن جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی لایحه یا طرحی در پارلمان بلژیک به میدان می آید تا اجازه دهد مجرمان و افراد زندانی در بلژیک مدت محکومیت خود را در کشورهای متبوع خود سپری کنند؟!!

حتما و قطعا افرادی که پیش نویس چنین طرحی را تهیه کرده اند مزه پول اهدایی رژیم آخوندی را تجربه کرده اند و الا با هیچ عقل و منطقی چنین قانونی را نمیتوان با ارزشهای جهان متمدن سازگار کرد.

بیشتر بخوانید