باز هم زدند البته دیشب!

حدود ساعت یک یا دو بامداد روز جمعه سه انفجار بسیار مهیب در شرق تهران بسیاری از مردم آن اطراف را وحشت زده کرد. بطور قطع و یقین مراکز نظامی سپاه تروریستی دود شد و رفت هوا. مهمترین مدرک درستی

بیشتر بخوانید

تکرار انفجارهای ملارد، این بار در شرق تهران

در سال 2011 انفجار مهیبی در ملارد، غرب تهران روی داد که حداقل 36 نفر از پاسداران انقلاب کشته شدند که از میان آنها نام حسن تهرانی مقدم فرمانده موشکی سپاه بیشتر خبرساز شد. در آن انفجار رژیم اسلامی سکوت

بیشتر بخوانید