پاشنه آشیل ایران در جنگ احتمالی خلیج فارس

1 ) میدان پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی مستقل جهان است و با فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری از سواحل جنوبی ایران به صورت مشترک درآبهای سرزمینی دوکشور ایران و قطر قرار دارد. بر اساس آمار منتشر شده، این میدان گازی

بیشتر بخوانید