روز به روز شعله انقلاب فروزان تر می شود

امروز رژیم منحوس اسلامی شهروندان ناراضی را در مترو به رگبار بست. کاری که فقط از عهده داعش و همذات  داعش یعنی جمهوری اسلامی بر می آید. این جنایت ها هرگز کمکی به بقای این رژیم نخواهد کرد بلکه عمق

بیشتر بخوانید