چشمه ای از عملکرد جنگ افزارهای نوین: انهدام واحدهای S-300 ارمنستان توسط پهپادهای آذربایجان

ویدئوها و تصاویر ماهواره ای زیر انهدام چند واحد پدافندی S-300 روسی در اختیار ارمنستان توسط پهپادها (در این مورد IAI Harop اسرائیلی) در اختیار آذربایجان را نشان میدهند.چند ماه پیش هم ما از موفقیت عملیات مشابه ارتش ترکیه در

بیشتر بخوانید

توجیه روسها در مورد عملکرد مفتضحانه سیستم پدافندی پانتسیر: اعتراف به ضعف در برابر مهاجم در ارتفاع پایین، میانی و بالا !

در ماههای اخیر ویدئو های زیادی از سوریه و لیبی منتشر شده اند که در آنها پهپادها با آرامش خاطر بالای سر پانتسیر پرواز و آن را منهدم میکنند، یعنی دقیقا همان سناریوی حمله ای که پانتسیر برای دفعش ساخته

بیشتر بخوانید