خبرگزاری سپاه هویت دینی پدر جنایتکار زنده یاد بابک خرم دین را تحریف کرد؛ اسلام واقعی همین است!

اسلام واقعی همین است. فقط یک مسلمان متعصب میتواند فرزند خود را اینچنین وحشیانه قربانی کند. پدر بابک خرم دین نمونه کامل «زیاد کردن معنویات» است. این مسلمان متعصب که نماز شبش هم ترک نمیشده چنان اعتقاداتش برای نظام جمهوری

بیشتر بخوانید