سوتی رئیس دفتر روحانی در مورد فخری زاده

محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری (که از او به عنوان گرداننده اصلی دولت یاد میشود) امروز ـ ظاهرا در واکنش به انتقادات سر راست فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ـ در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: از

بیشتر بخوانید