سخنرانی پرویز نیکخواه در کاخ جوانان (۱۳۴۸ خورشیدی)

من نمی دانم که شما درباره چه مطالبی علاقمندید برایتان صحبت کنم. اما برای اینکه سئوالات به شما مربوط باشد و در عین حال زمینه ای هم به دست آورید ابتدا شمه ای از آنچه در خارج از کشور درباره

بیشتر بخوانید