میهمان نایاک، در خاک امریکا جفتگ پرانی می کند

خیلی جای تاسف دارد که یک حکومت تروریستی که از صبح تا شب علیه امریکا رجزخوانی می کند و به جان امریکایی ها در هر جا که بتواند لطمه میزند اما برای پرموت کردن یک فیلمی که دقیقا در راستای

بیشتر بخوانید