انقراض یک ملت توسط یک حکومت اشغالگر؛ پلاسما‌فروشی برای چند سیخ کباب!

پس از رواج پدیده هایی چو فروش‌کلیه و‌کبد و قلب ( مرگ خودخواسته برای نجات دیگر اعضای خانواده) در میان مردم ایران برای گذران زندگی در جهنم جمهوری اسلامی، اکنون کار به جایی رسیده است که مردم باید برای یک

بیشتر بخوانید