پایان کار یک ستون نیروهای ضد شورش روسی (ویدئو)

ویدئوی زیر بقایای یک ستون نیروهای ویژه ضد شورش روسی که در راه شهر خارکیف بودند را نمایش میدهد: A video that strikes me, is a video of a destroyed Russian riot police column near Kharkiv. Russia was so confident

بیشتر بخوانید