پل میان‌گذر دریاچه ارومیه؛ پروژه ملی, یا کسب درآمد “حلال” از راه خیانت به محیط زیست کشور؟

ابتدا یک پل غیر کارشناسی شده میسازیم. هنگام ساخت پل “بخور بخور” میکنیم. بعد هم بر روی پل عوارض میبندیم. هیچ گاه هم مسولیت “گند”ی که به محیط زیست زدیم را به عهده نمیگیریم!

بیشتر بخوانید