پهپاد اسرائیلی بر فراز کرج

خبر حمله پهپادی به ساختمانی در اطراف کرج را نخستین بار رسانه های حکومتی داخلی منتشر کردند و سپس آنرا حذف کردند. بعد خبر دیگری را منتشر کردند که عملیات خرابکاری در تاسیسات هسته ای خنثی گردید. اما امروز رسانه

بیشتر بخوانید