مجتهدی که 50 درصد پورسانت گرفت

این داستانی که در زیر می خوانید را در چند کتاب مختلف که درباره کرامات دروغین آخوندها نوشته اند را خواندم و بار اول نفهمیدم که کجای این داستان کرامت است؟ این داستان خود مثالی گویا از کلاشی و پدرسوختگی و مفت خوری مجتهدین است. برویم سراغ اصل ماجرا:

بیشتر بخوانید

شتیله گیری امام معصوم از مردم بدبخت

حسن بن علی بن زیاد، معروف به وشاء پارچه فروش بود، می گوید: در سفری به خراسان رفتم وهمراه خودم متاعی بود، در میان آن پارچه گلدار در یکی از بغچه ها وجود داشت، که خودم از آن اطلاعی نداشتم،

بیشتر بخوانید