درباره ضرورت بختیاری بودن برای هر بختیاری

این مقاله در “کتاب جمعه”, نشریه روشنفکری چپ سالهای اول انقلاب به سردبیری احمد شاملو, سال اول شماره ۲۱ در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۵۸ به چاپ رسیده. بازنشر آن را تقدیم میکنم به همه پهلوانان بختیاری, از مشروطیت تا کنون

بیشتر بخوانید

یار انتخاباتی رییسی آدمکش حسابی از خجالت روحانیت و اعتقاداتشان درآمد؛ آقای خامنه ای چه نسل کرونایی تربیت کردید!

امیر تتلو، خواننده عاصی ایرانی که این روزها در خارج از ایران به سر میبرد، پس از سالها به ساز مسئولان نظام رقصیدن_ آن هم فقط و فقط برای گرفتن مجوز برگزاری کنسرت در ایران_ پس از تحمل سالها فشار

بیشتر بخوانید