ترامپ در آستانه پیروزی

یکی از بی حساب و کتاب ترین بخشهای انتخابات امریکا این است که بطور سنتی خبر پیروزی نامزدهای انتخاباتی در ایالتهای مختلف را چند خبرگزاری و غول رسانه ای بعهده دارند. این روال از سالیان قبل بوده ولی امسال تبدیل

بیشتر بخوانید