جذب ۱۵۰۰ نفر برای خبر دهی و «پیشگیری از جرم» در استان همدان

رادیو فردا: یک مقام دادگستری همدان از جذب نزدیک به ۱۵۰۰ «ناظر و دیدبان پیشگیری از جرم» در این استان خبر داد. این افراد قرار است «تخلفات» درونی سازمان‌های خصوصی و دولتی را به قوه قضائیه منتقل کنند. به گزارش

بیشتر بخوانید