ترامپ اسرائیل را به کشورهای تحت پشتیبانی سنتکام منتقل کرد

با آرایش جدید اسرائیل به عنوان بیست و یکمین کشور به منطقه مورد پشتیبانی CENTCOM افزوده شد. هدف این انتقال همکاری موثرتر اسرائیل با کشورهای خلیج فارس بر علیه ج/ا است.

بیشتر بخوانید

۳ دستاورد عمده ترامپ برای جنبش ملت ایران و ۷۲ روز باقی مانده‎

سه دستاورد عمده دوران ترامپ برای اپوزیسیون ایران:۱- حذف قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس۲- فشردن گلوگاه های اقتصادی رژیم در سراسر جهان۳- تسهیل انعقاد پیمان ابراهیم و تسلط نظامی-امنیتی اسرائیل بر جنوب خلیج فارس هنوز ۷۲ روز تا پایان ریاست

بیشتر بخوانید