محاسبه سود و زیان در زندگی

من باور ندارم مردم ایران ترسو هستند و یا بی غیرت شده اند و یا در خواب غفلت بسر می برند. اگر میخواهیم ایران از این بن بست بیرون بیاید باید شرایط به گونه ای متحول شود که محاسبه سود و زیان در خانه نشستن و یا به خیابان آمدن تغییر کند. چگونه؟

بیشتر بخوانید