چرا از برنده (طالبان) نمی آموزید؟!

شرح حال ما به طور خلاصه این است که یک پرسش (مثلا چگونه ج.ا. را شکست دهیم) دوباره و صد باره مطرح میشود، ولی پرسش کننده (ملت ایران) مطلقا قصد ندارد پاسخی خارج از چار چوبهای ذهنی اش را بپذیرد.

بیشتر بخوانید