امان از این خشم و فغان از این ناتوانی و دریغا که گذشته بر نمیگردد جناب فرج خان سرکوهی!

امروز در توییتر جناب فرج سرکوهی نامه ای منتشر و ریتوییت شد که برای من خیلی غافلگیرکننده بود. در قسمتی از این نامه که نوعی اعتراف به خطا است، آمده است : خشمِ نسل‌های بعد از انقلاب نسبت به انقلاب

بیشتر بخوانید