چپ، دشمن آزادی بیان

اینستاگرام، فیسبوک و توئیتر باهم اتحاد شومی را برای سانسور پنهان مخالفان خود ایجاد کرده اند و عملا کاری کرده اند تا نوشته ها و ویدئوهایی که باب سلیقه آنها نیست دیده نشود. از طرفی دیگر، عده ای از دانشجویان

بیشتر بخوانید