زندانی آمریکایی: فرقی میان استمرار طلبان و اصولگرایان نیست!

ژیو وانگ، شهروند آمریکایی_ چینی‌ که از هفتم اوت ۲۰۱۶ تا هفتم دسامبر ۲۰۱۹ به اتهام جاسوسی در زندان اوین بود، در مصاحبه اخیرش با نشریه «فارن افرز» از رویکرد هر دو جناح ایران نسبت به آمریکا می‌گوید. به باور

بیشتر بخوانید