بدترین شغل در جهان

‏ببینید توی دنیا چقدر شغل های متنوع و گوناگون وجود دارد اما بدترین شغل آن است که رئیس ات بزند تعدادی زن و بچه بی گناه توی هواپیمای مسافربری را بکشد بعد وظیفه تو این باشد که بروی آنرا «علاج»

بیشتر بخوانید