بسیاری مسائل ساده میشوند اگر صرفا منطقی (و نه عرفی!) فکر کنید، نمونه: مصاحبه کاسپاروف

وقتتان را با تحلیل یا نقد چرندیات یک سری شارلاتان حرفه ای (سیاسیون) تلف نکنید، آنها خودشان هم به آنچه میگویند باور ندارند. به جایش چند دقیقه به تحلیل یک استاد شطرنج توجه کنید تا ببینید جواب چقدر ساده (ولی

بیشتر بخوانید